А ви підтвердили неприбутковість вашої ГО?

Ми – так. І наші партнери також. Як і представники й представниці тих громадських організацій, які відвідали наш тренінг "Зміна Статуту НУО", який відбувся у приміщенні Кіровоградського обласного Центру зайнятості 22 листопада. Спікер Євген Гурницький – практикуючий юрист, очільник громадської приймальні УГСПЛ, розповів про зміни в законодавстві, чим мотивовано, алгоритм внесення змін, вимоги, підводні течії процедури оформлення.

Пропонуємо коротку інструкцію за матеріалами тренінгу.

В першу чергу інформація буде корисна тим громадським об'єднанням, які належать до неприбуткових організацій, а саме: профспілкам; об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків; громадським організаціям та громадським спілкам; благодійним організаціям; творчим спілкам; асоціаціям.


ЗАКОНОДАВЧА СТОРОНА

Статус неприбутковості надає юридичній особі низку пільг щодо сплати податку на прибуток. Точніше кажучи, неприбуткові організації взагалі його не сплачують. На сьогоднішній день базова ставка на прибуток складає 18%.

17.07.2016 року Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбутковх організацій”, яким виклала текст ст. 133.4. Податкового кодексу України у новій редакції та встановила строк для неприбуткових організацій до 1 січня 2017 року для приведення установчих документів у відповідність із новим законодавством.

Похідною метою внесення змін до ПКУ щодо оподаткування неприбуткових організацій було, в тому числі, штучне зменшення їх кількості (щоб збільшити кількість платників податку на прибуток) шляхом встановлення нової редакції вимог для збереження статусу неприбутковості.


Як зберегти статус неприбутковості?

КРОК ПЕРШИЙ: ЗМІНЮЄМО СТАТУТ

Найголовніше, що треба зробити – привести у відповідність до чинного законодавства Статут організації.

Правильний текст Статуту – запорука відсутності проблем у майбутньому із органами фіскальної служби.


ст. 133.4. Податкового кодексу України вимагає, щоб:

 • неприбуткова організація була утворена та зареєстрована у порядку, встановленому чинним законодавством;

З цим положенням не повинно виникнути жодних проблем, адже неприбуткові організації, які зараз вносять зміни до Статутів, вже зареєстровані у встановленому законом порядку.

 • установчі документи повинні містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

Це положення рекомендовано внести дослівно до тексту Статуту організації. Також бажано вичитати увесь статут і перевірити, щоб усі його положення відповідали цій фразі. Особливо уважно слід читати положення про розподіл майна, правил розпорядження та користування майном, правил розподілу прибутків.

 • установчі документи повинні передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Тут слід мати на увазі, що більшість рекомендацій також зводиться до дослівного внесення положення до статуту. Наприклад, громадські організації та громадські спілки можуть “саморозпускатися”, а не “ліквідовуватися”. Щоб відповідати обом нормативним актам слід вказати обидва терміни, один з яких зазначити у дужках.


Варто бути дуже обережними
Дослівне внесення цього положення може не відповідати профільному закону, відповідно до якого й існує організація (наприклад, у такому вигляді воно суперечить положенням Закону України “Про громадські об’єднання”, адже не містить положення про задоволення вимог кредиторів перед тим, як активи будуть передані іншій неприбутковій організації або зараховані до бюджету).

Наприклад, громадські організації та громадські спілки можуть “саморозпускатися”, а не “ліквідовуватися”. Щоб відповідати обом нормативним актам слід вказати обидва терміни, один з яких зазначити у дужках.

Не забудьте також внести у статут положення про реорганізацію і у дужках зазначити її види (злиття, поділ, приєднання та перетворення). На сьогоднішній день Закон України “Про громадські об’єднання” не містить суворих положень щодо реорганізації, але такі положення містяться у Цивільному кодексі України.


Найпоширеніші помилки:

 • Статут передбачає можливість внесення доповнення до нього, яке тепер не передбачено законодавством;
 • відсутній порядок оскарження рішення, дій чи бездіяльності органів;
 • не прописані строки повноважень керівних органів, порядок їх обрання та звітності;
 • не вказано, що рішення про внесення змін до Статуту, ліквідацію, реорганізацію, а також відчуження більш ніж 50 % майна організації приймається 3/4 від загальної кількості членів Організації.


КРОК ДРУГИЙ: ЗБИРАЄМО ДОКУМЕНТИ

Недостатньо внести зміни до Статуту, треба ще ці зміни правильно затвердити. А саме:

 1. Провести збори органу, відповідно до рішення якого можуть бути скликані позачергові загальні збори. На засіданні органу повинні бути затверджені: дата, місце та час зборів та їх порядок денний.

  Протокол засідання органу має включати:
  - свою назву “Протокол позачерового засідання... №...”;
  - кількість присутніх осіб та загальну кількість членів органу;
  - поіменний перелік присутніх осіб;
  - дату та місце засідання;
  - інформацію про секретаря та головуючого;
  - порядок денний: обрання секретаря та головуючого, затвердження дати, місця, порядку денного загальних зборів;
  - підписи головуючого та секретаря.

 2. Провести Загальні збори. Важливо пам’ятати, що зміни до Статуту мають затвердити 3/4 від загального складу організації.
  Протокол засідання загальних зборів має містити:
  - свою назву “Протокол позачерового засідання загальних зборів №...”;
  - кількість присутніх осіб та загальну кількість членів органу;
  - поіменний перелік присутніх осіб та запис про те, що реєстр присутніх додається;
  - дату та місце засідання;
  - інформацію про секретаря та головуючого;
  - порядок денний: Обрання секретаря засідання та головуючого; Внесення змін та затвердження нової редакції Статуту; Обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту від імені всіх присутніх членів організації (факультативний пункт); Обрання особи, уповноваженої на подання документів до територіальних органів Міністерства юстиції;
  - підписи головуючого та секретаря.

  Під час позачергових загальних зборів зібрати всі необхідні підписи для реєстру. Найчастіше реєстр присутніх на зборах осіб має вигляд таблиці, стовпчики якої мають назви: “Порядковий номер”, “П.І.Б.”, “Дата народження”, “Підпис”.

  Це – загальні вимоги, однак вони можуть відрізнятися для деяких категорій організацій, тому перш ніж складати реєстр, необхідно ознайомитися також із специфічними нормативними актами.

 3. Заповнити картку (заяву).
  Майте на увазі, що реєстраційні картки (заяви) змінилися після прийняття нового Закону України “Про реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”. Нову картку можна знайти за посиланням.КРОК ТРЕТІЙ: РУШАЄМО ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА

Ще одним, не менш важливим, пунктом Податкового Кодексу, є п.133.4.2., а саме у відповідності до даного пункту, неприбуткові організації повинні всі свої доходи (прибутки) використовувати тільки для реалізації мети, цілей, завдань та напрямків діяльності.

Джерела фінансування повинні бути чітко регламентовані в статуті неприбуткової організації.

Якщо громадська організація буде переглядати свій статут, а саме мету її створення, то вона повинна звернути увагу, що на сьогодні вона має право працювати не тільки на розвиток членів своєї організації, а й на розвиток суспільства, як громадська організація.

Порядок складання пакету документів:

Пакет №1
Заява (1-2 сторінка)
Протокол (позачергових)
Загальних зборів членів ГО
Реєстр осіб (громадян), які брали участь у засіданні позачергових Загальних зборів ГО
Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до Статуту громадського формування
Відомості про особу, яка має право представляти громадське формуваняя для здійснення реєстраційних дій

Пакет № 2
Статут ГО “…”
(нова редакція)


КРОК ЧЕТВЕРТИЙ: ЧЕКАЄМО РЕЗУЛЬТАТУ
Термін розгляду документів та проведення реєстраційних дій реєстратором законодавець, для відповідного виду громадського утворення, встановив від 1 до 3 робочих днів.

Наступний крок: Організація зобов’язана в 10-денний термін з моменту виникнення змін чи доповнень подати за місцем своєї реєстрації до органу ДФС відповідну заяву. Для внесення відомостей або зміну відомостей у Реєстрі неприбуткових організацій необхідно заповнити відповідну реєстраційну заяву (форма № 1 Р-Н).

ГО "Територія успіху" вдячна колективу Кіровоградського обласного Центру зайнятості за сприяння у проведенні тренінгу.

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.