КІРОВОГРАД УВІЙШОВ У ДЕСЯТКУ МІСТ, ДЕ МІСЬКА ВЛАДА ПРОЗОРА І ДОСТУПНА (ІНФОГРАФІКА)


30 вересня Громадська організація «Територія успіху» та Громадянська мережа ОПОРА презентували у Кіровограді результати всеукраїнського вимірювання Індексу публічності місцевого самоврядування.

Учасники вимірювання аналізували рівень відкритості, прозорості та підзвітності Кіровоградської міської ради. Такі дослідження охопили усі обласні центри країни, а їх результати дозволили оцінити і порівняти публічність муніципалітетів в цілому, а також сформувати окремий рейтинг публічності міських голів, виконавчих органів та депутатського корпусу.

Активна фаза моніторингу тривала протягом липня-вересня 2015  року і включала в себе подання та опрацювання відповідей на інформаційні запити, аналіз контенту офіційних веб-сайтів та друкованих видань муніципалітетів, моніторингові візити та безпосереднє спостереження за роботою органів та посадових осіб місцевого самоврядування, опрацювання місцевих нормативно-правових актів.

З одного боку вимірювання носить комплексний характер й оцінці підлягає широкий спектр напрямків діяльності муніципалітету – забезпечення доступу до публічної інформації, доступність адміністративних послуг, регуляторна політика, оприлюднення місцевих нормативно-правових актів, прозорість бюджетного процесу, забезпечення участі громадськості, функціонування офіційного веб-сайту, оприлюднення містобудівних та програмних документів. З іншого боку, вимірювання фокусується на оцінці та порівнянні окремих, самодостатніх, суб’єктів місцевого самоврядування – міських голів, виконавчих органів та депутатів.

Основними об’єктами, які підлягали оцінюванню в рамках Індексу публічності, є міський голова (як головна посадова особа), виконавчі органи ради (органи уповноважені здійснювати виконавчі та розпорядчі функції) та депутати міської ради (як представницький орган місцевого самоврядування). Публічність кожного з цих трьох об’єктів оцінювалася окремо за 100-бальною шкалою. А загальний Індекс публічності – це зважена сума значень цих трьох оцінок.

 

Довідково:
Порівняльне дослідження здійснюється незалежними експертами Мережі партнерів з вимірювання Індексу публічності органів місцевого самоврядування, яка ініційована Львівською командою Громадянської мережі ОПОРА. Дослідження охопило усі обласні центри України. З результатами проекту за минулий рік можна ознайомитися на веб-сторінціhttp://publicityindex.org

Резюме:

1.За рейтинговою шкалою загальний рівень Індексу публічності органів місцевого самоврядуванняКіровограда складає 56%  – 9  місце серед 22 обласних центрів України. Серед трьох суб’єктів дослідження найнижчі оцінки отримали депутати Кіровоградської міської ради. Діяльність депутатського корпусу Кіровоградської міської ради за результатами вимірювання Індексу оцінена у 42%(15 місце). Найбільш публічною виявилася робота міського голови, яка складає 65% і займає 6 місце серед міських голів обласних центрів. Робота виконавчих органів оцінена у 63% і займає 12 місце у рейтингу.


2. У рейтингу міський голів Іван Марковський посів 6 місце. В.о. міського голови особисто щомісяця проводить прийом громадян та періодично – виїзні прийоми. Кіровоградський міський голова звітує за свою діяльність на відкритій зустрічі перед територіальною громадою. Інформування мешканців Кіровограда про поточну діяльність мера забезпечена на належному рівні.


Водночас  на сайті ради практично відсутні розпорядження виконуючого обов’язки Кіровоградського міського голови – в тому числі і розпорядження з кадрових питань (про заміщення вакантних посад).  На веб-сайті не представлена також інформація про помічників, радників міського голови (штатних та позаштатних) із зазначення контактної інформації та сфери їх відповідальності. Не запроваджена у Кіровограді і система управління якістю (ISO, зовнішній аудит), яка діє в більшості обласних центрів України.


3. Рівень публічності виконавчих органів Кіровоградської міської ради був оцінений у 63%.  На веб-сайті Кіровоградської міської ради наявна повна інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів, але відсутня вичерпна інформація про більшість керівників виконавчих органів(відсутні біографічні дані та фотографія). Відсутня також інформація про членів виконкому (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото).  Виконавчі органи влади не звітують безпосередньо перед територіальною громадою, не всі їхні письмові звіти розміщено на сайті міськради. Кіровоградці не можуть безперешкодно бути присутніми на засіданнях виконкому, але можуть відвідувати кабінети більшості управлінь та відділів.  На веб-сторінці ради розміщена не повна та не структурована інформація (керівники, контакти) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради. Інформація про послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхня вартість, розміщена  на веб-сайті міської ради –  застаріла.

Натомість якщо минулого року  декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови  були розміщені тільки в офіційному друкованому віснику «Вечірня газета», то цього року вони розміщенні  і на веб-сторінці міської ради. На офіційній веб-сторінці ради оприлюднюються усі рішення виконавчого комітету, проте проекти рішень виконавчого комітету не завжди вчасно з’являються  на офіційній веб-сторінці ради.


Запит на інформацію можна подати поштою, електронним листом, через телефон, усно. Також на сайті є спеціальна онлайн-форма для подання запиту на інформацію. Виконавчі органи дотримуються термінів надання відповідей на запити.

У Кіровограді успішно функціонує Центр надання адміністративних послуг. ЦНАП має власну актуальну сторінку в Інтернеті, де можна знайти інформацію про послуги, що надаються виконавчими органами. В приміщенні Центру організовано електронну чергу.


4. Діяльність депутатського корпусу Кіровоградської міської ради за результатами вимірювання Індексу оцінено у 42%. В першу чергу, низький рейтинг депутатів Кіровоградської міської ради пов’язаний з неналежною практикою звітування. На порталі МР відсутні звіти депутатів. Окрім того, рада не затверджує графіки звітування депутатів і не володіє інформацією про кількість депутатів, які провели звітування перед громадами, про результати обговорення таких звітів, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу міської ради.

На веб-сайті ради можна ознайомитися лише з переліком депутатів. Біографічних довідок та фото місцевих обранців на сайті немає. Оприлюднені графіки прийому депутатів не оновлюються. Окрім цього, відсутній графік звітування депутатів перед громадою. Перед виборцями про результати своєї роботи систематично звітує лише частина депутатів міської ради.

Натомість, на веб-сайті ради вчасно оприлюднюють більшість рішень, прийнятих на пленарних засіданнях міської ради, а також протоколи засідань ради. На веб-сайті ради наявна інформація про засідання постійних комісій,  їх проведення анонсується, частина постійних депутатських комісій оприлюднюють протоколи своїх засідань.

До недоліків у прозорості всього органу місцевого самоврядування можна віднести і те, що на офіційному сайті ради не функціонує зручна система пошуку інформації, зокрема контекстного пошуку по усій текстовій інформації за ключовими словами, а також пошуку в базі даних нормативно-правових актів, що розміщені на сайті.

Результати вимірювання за усіма параметрами, графіки та рекомендації по різним напрямкам Індексу учасники дослідження передадуть суб’єктам дослідження – органам місцевого самоврядування у Кіровограді.

Параметри публічності

Вага, у %

Публічність міського голови

Прозорість діяльності міського голови та реалізації ним своїх повноважень

19

Оприлюднення програмних та нормативних документів

26

Відкритість міського голови у взаємодії з громадськістю

30

Підзвітність міського голови

25

Всього

100

Публічність виконавчих органів

Прозорість структури та повноважень виконавчих органів

13

Оприлюднення нормативно-правових актів та іншої документації виконавчих органів

21

Відкритість виконавчих органів та забезпечення участі громадськості

25

Доступність адміністративних послуг

14

Підзвітність виконавчих органів

27

Всього

100

Публічність депутатів

Прозорість персонального складу, структури та реалізації повноважень представницьким органом місцевого самоврядування

16,5

Прозорість роботи ради, оприлюднення нормативно-правових актів та іншої документації

30

Відкритість представницького органу та залучення громади до процесу прийняття рішень

27

Підзвітність депутатського корпусу міської ради

26,5

Всього

100

 

Для рейтингування муніципалітетів додатково використовувалася інтервальна шкала («принцип світлофора»), де міста з рейтингом 0-40 % класифікуються як непублічні, 41-60 % – низький рівень публічності, 61-80 % – задовільний рівень публічності, 81-100 % – публічні міста. Такий підхід більш коректно демонструє реальний рівень публічності муніципалітету.

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.