Тренінг для представників ОТГ "Розвиток громад, що базується на правах людини"

June 19, 2019

В рамках проекту «Розвиток місцевих громад, що заснований на правах людини», як однин із найважливіших заплановано освітній компонент – тренінг для груп –учасниць проекту, що представляють громади різни регіонів України.

Програма тренінгу будується на підході, що філософія та стандарти прав людини та участь в управлінні має бути ціннісною основою для побудови взаємовідносин на місцевому рівні у ОТГ, де одним із суб’єктів є влада (органи місцевого самоврядування) та мешканці громади, якій має бути забезпечено право широкої участі у прийнятті рішень та формуванні політики на місцях. В Україні існує законодавство, що створює досить широкий спектр для впливу місцевої громади на владу. Однак, ці можливості не використовуються достатньо, а місцевим органам влади бракує використання прозорих правил та процедур у взаємодії з громадянським суспільством та громадою на місцевому рівні.